Florin MIHAI

      "Expoziţia propusă de Florin Mihai muzeului nostru, desene de diferite dimensiuni şi pictură îmi dă posibilitatea să analizez şi să compun un spaţiu de maximă intimitate artistică destinat publicului gălăţean. Îmi dă posibilitatea ca utilizând de o parte din creaţia sa să compun o zonă aureolată de mitul „eroului relativ” – subiect ce-l frământă nu din perspectiva eroului ca fiinţă divină, ci dintr-un punct de vedere mai uman, acela al eroului şi al relativităţii noţiunii de erou. Personajul-erou, de multe ori eroul tragic, are dimensiunile eroice cuvenite unor asociaţii de evenimente îngheţate într-un timp imemorial. Sunt oameni şi animale, ca de exemplu calul şi taurul, dar şi întruchipări fantastice, animale inventate, care cu atributele fantasticului dau contur tragic, chiar fatidic, compoziţiilor sale."

Extras din textul muzeografului,
Gheorghe ANDREESCU

 

Catalogul în format digital vă invităm să-l descărcați în format PDF de aici.  

 
Muzeul de Artă Vizuală Galați