Corneliu VASILESCU - Pictură

 "[..] Corneliu Vasilescu cultivă un gen aparte de pictură. Asupra propriei picturi, a metodei sale de lucru, asupra ”laboratorului” său creativ, informaţiile mele sunt limitate şi probabil că servesc prea puţin pentru a umbri imaginea ce se detaşează din lucrările sale: bucuria libertăţii, ca plăcere a existenţei, a unei existenţe detaşate de realitatea fizică, nu ca o estompare a conştiinţei ci, din contră, pentru o exacerbare e eului artistic. [...] Originalitatea, componentă a autenticităţii, completează în mod fericit complexul de factori vizuali oferiţi cu generozitate de opera lui Corneliu Vasilescu."


Extras din textul scris de pictorul şi muzeograful Gheorghe Andreescu.  
 
Catalogul în format digital vă invităm să-l descărcați în format PDF de aici.
Muzeul de Artă Vizuală Galați