Concurs - post vacant de șofer

Muzeul de Artă Vizuală

anunță scoaterea la concurs un post vacant de șofer

 

       Cerințe: - studii medii;
                     - posesor carnet de conducere: categoria B;
                     - vechime minim 5 ani în domeniu;
                     - obligatoriu - capacitatea de a conduce autoturism 8+1 cu rulota.
 
       Dosarele pot fi depuse la sediul instituției, din str. Tecuci nr. 7, bl. V3, parter, până în data de 2 noiembrie 2015, ora 10,00.
 

DOSAR DE CONCURS

       Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține urmatoarele documente:
       a) Cerere de înscriere la concurs, adresată conducatorului instituției publice organizatoare;
       b) Copie act identitate;
       c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și a școlii de conducator auto;
       d) Copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă:
       e) Cazier judiciar;
       f) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;
       g) Curriculum Vitae;
       h) Alte documente relevante pentru desfașurarea concursului.
 

BIBLIOGRAFIE

       1. Ordonanața nr. 195/2002 republicată și actualizată privind circulația pe drumurile publice (Codul Rutier);

       2. Legea 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

       3. Legea 307/2006, actualizată privind apărarea împotriva incendiilor.

Muzeul de Artă Vizuală Galați