Constantin SEVERIN

 

TEXT ŞI TIMP
Expresionismul arhetipal


“Expresionismul arhetipal îşi găseşte locul între cele două paradigme majore ale artei contemporane, figurativul şi abstractul. El reprezintă o căutare spirituală a rădăcinilor comune aflate dincolo de accidentele tragice ale istoriei. Este o artă suspendată între real şi imaginar şi necesită în egală măsură rigoare şi mister, matematică şi lirism, simplitate şi paradox.” (Constantin Severin)
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi nu putea să nu ia în considerare această abordare.
Expoziţia de faţă încearcă o prezentare a ceea ce înseamnă profilul plastic, Severin, fără a insista asupra celorlalte faţete ale sale, mă refer la domeniul post-literaturii sau la conceptul de a treia paradigmă.
Evident, Severin este un tip incomod.
Incomod intelectual, pentru că personajul este de o naturaleţe şi de un firesc jovial.
Incomod pentru că este, literat, matematician, teoretician în ale plasticii şi ale literaturii, filozofiei, membru în nu ştiu câte organizaţii internaţionale, şi artist plastic… şi nu ştiu câte mai câte. Toate acestea pot enerva.
Numai că Severin Constantin există.
Propun o altă abordare.
Intraţi în expoziţie şi priviţi cu atenţie lucrările din perioada descriptivă…
Veţi descoperi o nostalgie a unei Bucovine imperiale mai de la hotare, cu o tratare plastică mai aproape de fotografia cu iz de epocă în sepia…
Este acolo o tristeţe a renunţărilor, a unor nimburi ştiute doar în gândurile unui cunoscător de istorie al locurilor.
Flaşnetarul, Suceava Blues, Regele…sunt lucrări de o tristeţe covârşitoare.
Apoi începe joaca.
Picturi celebre asamblate în semnele timpului…în semnele de la Tărtăria.
Totul în tratarea  plastică a unui matematician. A unui constructivist.
Din punctul meu de vedere seria figurinelor şi a semnelor explicite cu o conotaţie preistorică sunt cele mai sugestive.
Acolo este nebunia ... Gumelniţa, Cucuteni, amestecul de semne şi imagini din zona clasicului arhetipal, cu acele hieroglife ale înţelesului şi a neînţelesului, a iubirii, a trădării, a înfrângerii prin dedublare… a victoriei prin bucurie… a culorii prin semn.
Se creează o stare de întoarcere în timp, o nevoie de a înţelege originile parcă bănuite cumva, dar neştiute, neconştientizate.
Îţi vine să pui mâna pe o carte, să faci o vizită la un muzeu de arheologie.
Apoi să te întorci în expoziţie şi să te cufunzi în universul semnelor.
Cu siguranţă vei începe să înţelegi timpul prin semn.
Care este semnul timpului preistoric, care este semnul timpului renaşterii, care este semnul începutului de secol XXI ?
Povestea acestor semne ale timpului se face prin TEXT.
Constantin Severin trăieşte în timpul nostru dar păstrează, conştientizează ceva din semnele altor timpuri.
Conştientizarea el o face ca o ilustraţie a TEXTULUI despre semnele TIMPULUI … Ceea ce ne propune el, nu este numai o expoziţie.
Este un ciclu pictural despre un concept.
Expresionismul arhetipal.
                                                                      


Dan Basarab Nanu
Director
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi
 
Vă prezentăm mai jos câteva imagini ale lucrărilor prezente în expoziție
 

Literat şi artist vizual, Constantin Severin îmbină într-o creaţie unitară simboluri, forme şi modele originare. Arta sa îşi trage seva dintr-o poetică a vizualităţii specifice inconştientului ce sintetizează experienţele originare ale umanităţii. Simbolul formal primeşte multiple semnificaţii şi se dezvăluie privitorului treptat printr-un experiment cromatic deopotrivă ludic şi senzualist. Preocuparea pentru fondul filosofic şi spiritual al formei, decelebilă în tematica abordată şi amplele referiri culturale, dezvăluie un artist intelectual.  Interesul pentru arhetipul platonician revine ca un laitmotiv obsesiv al creaţiei sale care eliberează prin fiecare pânză conexiuni şi texturi simbolice noi. Constantin Severin este atras de sublimarea subiectului metafizic în pânze tratate cu naturaleţe şi aparentă simplitate într-o cromatică bazată pe valenţe pure, cu efecte puternice - expresioniste.

În pictura figurativă artistul încearcă să aducă în faţa publicului spaţiul familiar - Suceava blues sau Mulţime - precum şi pânze cu subiecte apropiate de preferinţele lui Max Herman Maxy - Regele, Ultimul flaşnetar. Aceste compoziţii sunt structurate pe baza valenţelor dinamice ale diagonalelor. Cromatica bazată pe tonuri de brun, roşu, vermillon sau oranj este echilibrată de inserţii de ocru luminos. Însă scenele figurative sunt doar un exerciţiu, o scurtă deconectare de la ceea ce artistul însuşi a numit Expresionismul arhetipal. Gândurile descătuşate de constrângeri şi prejudecăţi prind formă în seria Text şi Timp prin compoziţii simbolice echilibrate aproape matematic. Ermetismul aparent se decriptează în interogaţii complexe asupra operei de artă. În compoziţii paradoxale şi pline de umor  Constantin Severin alătură capodopere cunoscute şi recunoscute ale istoriei artelor – Dama cu hermelină –da Vinci, Las Meninas- Velasquez, Portretul Papei Inocent X –Velasquez, Studioul artistului - Vermeer etc. – unor desene geometrice, aparent copilăreşti.  Spontaneitatea cu care recontextualizează artefactele de la Hamangia sau Cucuteni este un omagiu arhetipal adus culturii prin pânze rezolvate în linii şi culori cu conţinuturi de expresie categorice . Prin arta sa, Constantin Severin experimentează conexiunile profunde dintre structura formală şi experienţa emoţională printr-un proces atent şi amplu de simbolizare pornind de la arhetip, pe care îl încadrează geometric în prototipuri similare şi de fiecare dată interpretate diferit. O creaţie remarcabilă prin diversitatea referinţelor culturale integrate ludic într-un concept  personal.
                Valentina Iancu
 
Cateva imagini surprinse in timpul vernisajului

 

Muzeul de Artă Vizuală Galați