Terapia prin artă

 

     În cadrul Muzeului de Artă Vizuală se desfăşoară programul "Terapie prin Artă", organizat de Lefterache Mihaela, artist plastic, restaurator. La program participă copii asistaţi din Centru Multifuncţional de Servicii Sociale – Agenţia de Servicii  Sociale Comunitare "Alternativa", coordonator D-na Daniela Nicolela Iftimie. Perioada de desfăşurare a programului este 20 -24 iunie, iar publicul va putea viziona picturile realizate de copii în data vernisajului pe 1 iulie. Obiectivul acestui program este implicarea artei, ca domeniu de activitate al Muzeului de Artă Vizuală în sfera problemelor sociale ale comunităţii în care îşi  desfăşoară activitatea, punând la dispoziţia persoanelor mai puţin favorizate un personal calificat în vederea integrării şi dezvoltării lor în societate.
     Terapia prin artă abordează diversele aspecte ale personalităţii prin mijloace artistice, al căror scop este să descopere potenţialul personal şi să-l folosească pentru amelioararea afecţiunilor şi dezvoltarea personalităţii. Prin acest curs de terapie se foloseşte arta ca manieră de exprimare personală, pentru comunicarea trăirilor se urmareşte:
- modelarea personalităţii prin valori estetice şi orientarea spre încorporarea frumosului în viaţă şi activitate
- stimularea creativităţii
- crearea de stări afective tonice, pozitive
- reducerea tensiunii şi anxietăţii
- dezvoltarea percepţiilor şi reprezentărilor vizuale, a imaginaţiei creatoare
- dezolvarea eficientă a conflictelor
- facilitarea comunicării înterpersonale, creşterea sociabilităţii, creşterea adaptării în societate
- Inducerea unei stări de linişte, acceptare de sine
- capacitatea de a învinge obstacole de natură psihică (barierele nu pot, nu sunt în stare)
- dezvoltarea capacităţii de a se exprima mai repede şi mai uşor

Mihaela Lefterache,
artist plastic, restaurator
 
Fotografii realizate la deschiderea expoziției
 
Muzeul de Artă Vizuală Galați