Lola Roth

LOLA SCHMIERER ROTH

 

profil de fata cu basmaluta     Donația facută de Anne- Louise Roth și de Alexandru Cezar Ionescu Muzeului de Artă Vizuală în 2003 a îmbogățit patrimoniul instituției cu 74 de lucrări de pictură și grafică aparținând unuia dintre cei mai importanți creatori gălățeni din domeniul artelor plastice; opera Lolei Roth a fost și merită să fie reconsiderată în continuare din perspectiva integrării într-un circuit național de valori. Suita de lucrări prezentă în expoziție pune în evidență  personalitatea complexă a Lolei Roth și dominantele stilistice ce pot fi identificate în opera ei, bogăția investigațiilor vizuale și afinitățile cu diferite repere din pictura europeană din perioada în care s-a format și a creat artista.
     AntreuNăscută la 28 noiembrie 1893,, Lola Roth provine dintr-o dintr-o familie cu prestanţă socială în Galaţi. Nepoată a cunoscutului filolog Heimann Tiktin, Lola Schmierer Roth, beneficiază de o  formaţie artistică ce-i dublează talentul nativ cu o complexă  structurare tehnică. La început ia lecţii cu Antonio Zumino, un pictor academic; frecventează mai târziu atelierul lui Ion Theodorescu Sion, iar la Viena, studiază cu Hermann Struck şi Lovis Corinth, la Berlin cu expresionistul Willy Jaeckel şi la Paris cu André Derain. În 1922 expune la Graphisches Kabinett din Berlin, iar între 1933 -1947 este prezentă la Saloanele Oficiale de pictură şi grafică din ţară, ceea ce-i aduce aprecierea sub forma Premiului I Anastase Simu, primit în 1933. Mai târziu, în 1951, participă la înfiinţarea Cenaclului UAP din Galaţi, alături de Nicolae Mantu şi Nicolae Spirescu, dar devine membră a UAP abia în 1975. Retrospectiva din 1972 organizată de Muzeul de Artă Contemporană din Galaţi este deschisă în anul următor la Muzeul Simu din Bucureşti, unde  artista îsi va trăi ultimii ani ai vieţii.

Colega

    Intâlnim in opera Lolei Roth o mare diversitate tematică şi stilistică ce ne dezvăluie atât  formaţia de o mare soliditate, cât şi capacitatea  Lolei Schmierer Roth de a asimila cele mai noi limbaje, de fiecare dată grefate pe o cultură plastică deosebit de riguroasă şi integrate într-o foarte personală viziune a expresiei. Fie că sunt finite sau rămân la stadiul de schiţă sau studiu, lucrările emană în ansamblu atmosfera unor căutări, a unor investigaţii în plină desfaşurare, sugerându-ne impresia că pătrundem într-un univers ascuns publicului, cel al atelierului de lucru, al unui spaţiu privilegiat al creatorului.
Autoportret     Peisajele, realizate şi ele în diferite etape, exprimă mai puţin o acumulare diferenţiată a tehnicii – adevărul este că Lola Roth pare a-şi fi însuşit de timpuriu rigorile desenului şi ale construcţiei formelor – cât o adecvare a mijloacelor artistice la specificul vizual al motivului abordat. Astfel, dacă numeroase peisaje înfăţişând aspecte din vechiul Galaţi pun accentul pe structurarea formelor, amintind uneori lecţiile lui Derain, o intreagă suită de mici “vedute”,înfăţişând parcul Romanescu sau imagini montane ne impun prin picturalitate şi capacitatea de a sugera atmosfera. Cele câteva lucrări abstracte, ca şi studiul în cărbune înfăţişând într-un decupaj compoziţional şi într-o perspectivă inedită imaginea unor picioare, fac parte din preocupările artistei de a-şi reformula mijloacele de expresie în spiritul orientărilor avangardei artistice din prima jumătate a secolului trecut.
     Firea  modestă a Lolei Roth, dar și împrejurările istorice vitrege nu i-au adus poate recunoaștera adecvată în timpul vieții. Donațiile făcute de familia artistei în primul deceniu al acestui secol Muzeului Național de Artă al României, Muzeului de Artă Vizuală din Galați și Muzeului Bruckenthal au pus în lumină,  prin diferite manifestări, o creatoare  ce merită să fie studiată și cunoscută de către public. Între timp, în 2013 s-au implinit 120 de ani de la nașterea artistei. Cu o oarecare întârziere muzeul nostru îi aduce un omagiu prin organizarea acestei expoziții, menită să atragă atenția asupra unei opere căreia timpul îi reconfirmă valoarea.
 
Mariana Tomozei Cocoș
critic de artă

Vă invităm să descărcați catalogul prezentării, în format PDF, de aici.

 

Imagini surprinse la vernisaj

 
 
 
 
 
 
Muzeul de Artă Vizuală Galați