Sergiu DUMITRESCU

SERGIU DUMITRESCU
SEMNE ALE CLIPEI
 
 
     Începutul anului 2015 este marcat la Muzeul de Artă Vizuală din Galați de ampla expoziție personală a sculptorului gălățean Sergiu Dumitrescu. Fără a avea un caracter retrospectiv – ea ilustrează mai ales actuala etapă de creație a artistului- manifestarea pune în valoare coordonatele esențiale ale demersului său artistic. 
     Creația lui Sergiu Dumitrescu cuprinde un evantai bogat de preocupări, de la plastică mică - lucrări realizate în materiale tradiționale ca marmura sau esențele rare de lemn- până la lucrări de artă monumentală sau asamblaje, instalații, exprimând o viziune adesea nonconformistă, deschisă către inovație și modernitate. Există aici o bogăție de idei, o complexitate a mesajelor care se materializează în imagini tridimensionale pline de inventivitate.  
     Cele doua tipuri de investigații în care se constituie demersul artistic al lui  Sergiu Dumitrescu relevă, pe de o parte, un spirit preocupat de evitarea rutinei vizuale și de afirmarea unei atitudini de unde nu lipsesc accentele ironice, iar pe de altă parte interesul pentru obținerea expresivității formelor și a prețiozității efectelor plastice în procesul elaborării materialelor.
     Expoziția de la Muzeul de Artă Vizuală cuprinde în primul rând plastică mică, aceasta fiind o preocupare continuă a artistului,  practicată cu consecvență de-a lungul timpului. Asocierea de materiale (lemn, catifea, foiță de aur), preferința pentru esențe de lemn cum ar fi mahonul, părul african, paltinul, ca și polisarea, finisarea minuțioasă a lucrărilor ne trimite cu gândul la tradiții străvechi, la diferite momente din istoria sculpturii. La fel se întâmplă și cu unele tipuri de concepție a imaginii, structuri compoziționale simetrice, stilizări ale formei ce-și găsesc corespondențe cu perioade arhaice, anterioare  clasicismului grec; toate acestea le resimțim ca pe ecouri culturale ce definesc și configurează contextul atmosferei degajate de actuala etapă din creația lui Sergiu Dumitrescu.
     Sculptura lui  vehiculează o suită de simboluri și teme tradiționale (Pomul vieții, Lacrima Cristi, Unicorn, Efeb, Odaliscă, etc…) dar și altele inventate de artist (Gemenii, Cal danubian, Barca, Cer plutitor) a căror încărcătură ideatică este reconfigurată de concepția sa plastică. Formele se desfășoară în spațiu în arabescuri tensionate sau în structuri statice, dinamizând lucrarea sau sugerând certitudinea stabilității, a perenității.
     Alaturi de sculpturi, expoziția etalează o întreagă suită de desene  realizate de-a lungul timpului. Ele nu reprezintă schițe pentru sculpturi ci fac parte mai mult din acel laborator interior al artistului unde se infiripează, ia naștere forma. Din acest punct de vedere ele au o puternică amprentă conceptuală, având mai rar legatură cu un element concret și mai mult cu procesul configurării imaginii- simbol, imaginii-metaforă și a exersării elementelor de limbaj plastic. Forma lor sintetică, corelată adesea cu culoarea, așa cum se întâmplă în special în seria “Peștilor” le dă adesea o expresivitate și o forță evocatoare cu totul specială.
     Privind în ansamblu creația lui Sergiu Dumitrescu trebuie să remarcăm bogăția  problemelor plastice puse de autor de-a lungul timpului, densitatea ideatică și diversitatea rezolvărilor artistice care s-au concentrat în elaborarea unui  stil personal, bine definit,  inconfundabil.
 
 
Mariana Tomozei Cocoș
critic de artă, muzeograf
 
Sergiu Dumitrescu
 
Într-o altă viaţă, era să spun „acum 1000 de ani”, Sergiu Dumitrescu m-a rugat să-i prezint o expoziţie la Galeriile de Artă din Galaţi. Mi-o amintesc foarte bine.
Universul lui era fascinant prin tehnica însolită şi conceptul plastic inedit.
Era perioada „albastră” a unor îngemănări din pasta groasă, aplicată pe pânza grea ce curgea lin  între blăni de lemn.
Subiectul, atunci, se numea zbor. Evident, în aceea perioadă nu putea să-i spună Christ. 
Un astfel de Christ mă însoţeşte şi astăzi, legând albastrul de atunci cu patina culorii trecută prin aproape trei decenii.
În paralel cu întruchipările parietale, în care întotdeauna s-a simţit vocaţia sa de sculptor, Sergiu Dumitrescu a creat şi o lume a unor forme sculpturale care, de la monumentalele creaţii din taberele de sculptură până la semnele distinctive pentru diferite ocazii, îi poartă amprenta. Altfel spus, sunt uşor recognoscibile ca având marca Sergiu Dumitrescu.
Universul plastic al artistului mi se pare identic cu personajul Sergiu Dumitrescu.
Universul său plastic, parcurge drumul de la sculptură mică, la sculptură monumentală, pictură, grafică, desen, instalaţii, happening, etc.
Personajul este fermecător când vrea, foarte bun dansator, un spirit acerb ca verb, extrem de meticulos.
Într-un cuvânt, la 60 de ani împliniţi de curând, Sergiu Dumitrescu îşi etalează creaţia pe simezele Muzeului de Artă Vizuală oferindu-se publicului într-o manieră care îi este specifică.
 
Dr. Dan Basarab Nanu
Manager
 
 
Imagini surprinse la vernisaj
 
 
Muzeul de Artă Vizuală Galați