Jana ANDREESCU

 

Spuma zilelor
     JanaAndreescu este constantă.Constantă în sensul frumos al cuvântului. Nu este vorba în nici un caz de încremenire în proiect. Este un diafan continuu care o reprezintă. Este o “spumă a zilelor” din romanul lui Boris Vian.
      Acuarela presupune mânuirea culorii în clipa irepetabilă. În acuarelă nu se poate reveni. În acuarelă ori ţaşneşte din tine simţul frumosului (daca asta este intenţia şi dacă ai capacitatea de transmitere) ori totul devine tern.
     Jana Andreescu trăieste în clipe, în jazz, în gânduri, în culori de ape, în univers de ape, în unduiri.
     Amintirea romanului “spuma zilelor”, lectura tinereţii mele  m-a marcat din momentul în care am văzut lucrarile pregatite pentru panotare.
     Mi-am adus aminte de nufărul ce marca personajul şi întreaga construcţie literală.
     Acuarela lui Jana Andreescu este o aducere aminte a ceea ce a fost şi ceea ce trebuie să se păstreze în noi. Ideea de frumos, calm, ambient rafinat, linişte.
     Cromatica şi compoziţia insolită prezente în lucrările  autoarei sunt o invitaţie spre perceperea intraductibilei esenţe a SPUMEI ZILELOR .
 
Dan Basarab Nanu
Directorul muzeului
 JANA ANDREESCU 
     Sclipiri verticale ale luminii urmărind curburile elegante ale instrumentelor de suflat, rafinate combinații cristaline de metal și sticlã, învolburări de tije florale într-un tumult al creșterii, tăcute adâncimi marine ale cochiliilor oferă privirii actuala expoziție a Janei Andreescu.  Este un univers menit sa creeze o lume a reveriei și meditației, deși obiectele selectate provin dintr-un cotidian epurat de disonanța ce-l caracterizează adesea. 
     Universul acesta captează și îmbină - prin motivele surprinse - actul laborios al plăsmuirii “obiectului frumos”, expansivitatea vitală a naturii și sugestia trecerii timpului. Dar este în primul rând o lume ale cărei trasee coordonatoare sunt lumina, frumosul, armonia. Iar evocarea lor se face nu doar prin obiectele alese ci mai ales prin configurația stilisticã a lucrãrilor. 
     Finețea transparențelor, prospețimea tușelor cromatice abia atingând suprafața hârtiei în pete evanescente de griuri luminoase, sau așternându-se în tonalități de abisuri întunecate, prețiozitatea nuanțelor argintii-aurii, toate depășesc semnificația unei plasticități a materiei. 
     Stăpânind o tehnicã a acuarelei demnă de invidiat, Jana Andreescu reușește să utilizeze în lucrările ei toate subtilitățile făcute să creeze acest univers al visului și fanteziei, reunind în lucrările sale finețea și precizia desenului cu acea vigoare a construcției care dã respirație spațiului compozițional și cu expresivitatea gestuală a pensulației. 
     Folosind arta, așa cum marturisește, ca pe un “procedeu declanșator al memoriei afective”, Jana Andreescu elaborează/recuperează o lume a armoniilor muzicale, a trăirilor trecute ascunse în obiecte, tainica lor încărcătură subiectivă, conferind lucrărilor sale acea aură de spiritualitate care însoțește orice demers creator autentic. 
 
Mariana Tomozei Cocoș
Muzeograf și critic de artă

Vă invităm să descărcați catalogul, în format PDF, de aici

Muzeul de Artă Vizuală Galați