Artişti la "Dunarea de Jos"

 

 
Pasărea “MIS”
Anul acesta, în ianuarie, Ioan Simion Mărculescu, cel care a creat noţiunea de Muzeu de Artă Vizuală, cel care a lăsat multe aripi de zbor plastic la mulţi dintre apropiați, cel care a lăsat multe aripi de gândire la mulţi dintre cei care au ştiut să-l asculte, cel care a lăsat multe aripi de înțelegere la cei care au avut privilegiul de a-i fi prieteni, ar fi împlinit 70 de ani.
Expoziţia ”Artişti la Dunărea de Jos”, organizată la Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în ianuarie 2013 este, din punctul meu de vedere, un gând pentru Pasarea ”Mis”, pentru aripile sale.
Evident că plastica şi muzeul nu a început şi nu se termină prin noţiunea de Pasărea ”Mis”. 
Gheorghe Andreescu şi-a continuat în organizarea acestei expoziţii mai vechiul proiect de cercetare a fenomenului plastic contemporan  gălăţean.
Odată aruncat buzduganul în privinţa organizării unui expozeu la MAV afluența de solicitări pentru participare a depășit aşteptările.
Mulţumim participanţilor.
Este o onoare pentru noi să putem expune ultimele creaţii ale plasticienilor Dunării gălățene.
Din acest motive am făcut legătura cu Pasărea ”Mis”.
Interpretarea are un caracter absolut subiectiv şi nu reprezintă neapărat motivaţia participanţilor.
Până la urmă cred că este foarte frumos să îți aduci aminte de o PASĂRE.
 
Dan Basarab NANU
Director
 
Artiști la Dunărea de Jos
 
Fără a exagera cu nimic, am considerat întotdeauna Muzeul de Artă Vizuală Galați centrul polarizator al tuturor artiștilor din această parte de țară. 
Expunând aici, artiștii și-au îmbogățit palmaresul prin experiența dobândită în confruntarea cu selecția riguroasă, cu arta altor artiști contemporani, luând contact cu ce este mai nou, mai inventiv și mai valoros în lumea artei, și-au desăvârșit paleta exprimărilor, și-au cizelat și diversificat mesajele cu conținut estetic. 
Acumulările tehnice și tehnologice au contribuit în mare parte la dezvoltarea limbajului plastic ca unul de substanță, profund, în care se descifrează continue preocupări spre investirea imaginii artistice înăuntrul unor lucrări de o densitate și sonoritate expresivă.
Expoziția de față face dovada bunei colaborări între muzeu și artiști, a disponibilităților artistice și organizatorice pentru a menține în acest areal cultural importanța majoră, nu a instituției sau a unor artiști, ci a fenomenului în toată complexitatea lui ca factor cultural definitoriu pentru o perioadă destul de dificilă în care arta, cultura în general, trebuie susținută, apărată și îmbogățită. 
Oferta plastică trebuie să semnifice atitudinea contemporană, în fața vieții, a realităților subiective și obiective, să fie un răspuns personalizat la frământările epocii, concretizată prin opera de artă – oglindă a sensibilităților native și acumulărilor de natură plastică.
 
 Organizator: Gheorghe Andreescu
Muzeograf  
 
Muzeul de Artă Vizuală Galați