Mask 2014 - Florin STOICIU

Accesări: 2254

Florin Stoiciu-purtătorul de măşti

Trebuie să ai foarte multă răbdare să treci peste avalanşa de vorbe, idei, gesturi, încântări, negări şi altele din seria comportamentelor sale sub MASK.
Măştile lui Florin Stoiciu sunt: gravura în adâncime, gravura în relief, gravura în acelaşi plan, cu toate subcapitolele lor – pointe seche, aquaforte, aquatinta, etc.
Nu am sa enumăr acum tot ceea ce are autorul pregătit pentru o lucrare monumentală privind tehnicile gravurii.
Mult mai interesant mi s-a părut să văd personajul ce se ascunde sub MASK atunci când, în atelier, vorbea despre altă mască.
Fabuloasa lume a culorii cu delicateţea ductului dar şi a preţiozităţii armoniei cromatice se dezvăluia în faţa mea în chipuri şi unduiri de corpuri.
Florin Stoiciu nu mai era o mulţime de măşti. Era o singură mască.
Mascaacrilicului.
Pentru ca masca să fie absolut  preţioasă, plină de înţelesuri de neînţeles, cu pendulări către barocul comportamental, masca trebuia să aibă şi un subiect .
Subiectul este nudul.
Făcând o trecere în revistă a tot ceea ce înseamnă Florin Stoiciu în plastica românească, de la gravură până la acrilic şi alte tehnici, luând în calcul ultimele sale măşti expoziţionale din zona Rembrand, Brâncoveanu, sau viitoarele din proiectul Cantemir, calculând impactul ultimelor expoziţii cu teme şi tehnici diferite, mi-am dat seama că Muzeului de Artă Vizuală Galaţi i se oferă o mască unică.
Mascanudului în acrilic sub semnătura Florin Stoiciu.
Dacă ar fi numai atât ar fi prea simplu. Ar fi vorba despre o expoziţie având ca subiect nudul în acrilic.
Din punct de vedere plastic, oricât de negativist ai fi, nu se poate face nici un  comentariu dezavuator.
Şi, atenţie!
Atenţie la compoziție!
În mai toate lucrările există o privire hulpavă, o siluetă, un contur ce analizează, gândeşte, ispiteşte, doreşte, se implică în povestea corpului uman.
Este masca hohotului de râs al plasticianului Florin Stoiciu, care prin compoziţiile sale ne demonstrează că rămâne în continuare în spatele unei MĂŞTI.
Este misterul.
Este varianta MASK- 2014.
Dr. Dan Basarab NANU
Directorul Muzeului de Artă Vizuală
 

 

FLORIN STOICIU ȘI “CONSTRUCȚIA” SA

Expoziția propusă la Muzeul de Artă Vizuală Galați este o interpretare muzeografică adaptată spațiului existent, o amplă și fructuoasă colaborare cu un artist pe parcursul a cel puțin 20 de ani la modul cel mai evident și eficient, la un înalt nivel calitativ. Este o colaborare pe care am inițiat-o cu un grup mai mare de plasticieni din care făcea parte implicit și Florin Stoiciu, un grup dinamic, suplu, pregătit pentru incursiuni în toate teritoriile spațiului plastic, aspectul programatic cu numeroasele sale implicații teoretice, expoziționale, de experiment plastic, de atelier certificând și clarificând conținutul acestei colaborări.

Una dintre caracteristicile acestor expoziții de la Galați în care participarea lui Florin Stoiciu a fost remarcabilă, a fost lărgirea zonei atinsă de cercetarea în domeniu, de înoire, de cristalizare și diversificare a atitudinilor și manierelor de exprimare în artă, a fost atitudinea normală în care am stimulat originalitatea limbajului, experimentul curajos, consacrarea artistică, lărgirea zonei de contact dintre public și opera de artă.

De data aceasta artistul, aflat într-un proces evident de regândire constructivă propune această suită de arhitecturi anatomice pentru un cadru muzeal cu dorința și aspirația justificată de existență durabilă în tumultoasa și variabila lume a valorilor spirituale. Ce dorește Florin Stoiciu să demonstreze cu această impresionantă desfășurare de corpuri feminine este ușor de intuit. El respiră mai bine în spațiile largi ale unei gândiri fecunde, în preajma unor tensiuni născute din asumarea unui principiu caracteristic vieții artistice – „construcția” – patetica căutare între vocație și aspirație.

Acest neastâmpăr, această energie condusă de la ansamblu la detaliu, de la forță și echilibru imaginii determinate de gruparea aparent haotică la densitatea individuală a fiecărei lucrări în parte face din Florin Stoiciu nu numai un supraviețuitor ci și un „constructor” abil care știe să desprindă tentația de banal, să dea coerență intențiilor sale, definind voința de „construcție” a profesionalistului avizat.

Nudul feminin, un subiect și o tema de predilecție pentru gravorul Florin Stoiciu este atacat acum în pictură, o incitantă și conștientă totodată asumare a unor reprezentări ce se înscriu pe o traiectorie dinainte trasată de această dorință de cercetare, de investigare pregătită de evoluția anterioară.

Configurația expozeului are două direcții distincte, două componente:una de ordin general în care ansamblul este stabilit de raporturi unitare dintre imagine, dinamică și culoare, de capacitatea de unitaritate a construcției și una individuală, pentru fiecare lucrare în parte  în care descifrăm o arhitectură compozițională proprie bazată pe reprezentări fragmentare de corp uman feminin asociate uneori cu imaginea fantomatică a unei măști. Compoziția puțin atipică dar riguroasă și incitantă desăvârșește un interesant joc dintre carnație, fond și vestimentație, dintre imaginea propriuzisă și conținutul de idei. Este un spectacol în care dramaticul efort este menit să stabilească tensiunea dintre necesitatea de cercetare, de o nouă construcție, de progres și conservatorismul speculativ.

Artistul și-a constituit un stil, un stil de lucru cu afectare subiectivă, foarte personal, ușor de recunoscut în care cadența reprezentărilor intensifică cursivitatea ideii, accentul de gravitate, de adâncă și responsabilă angajare profesională conduce spre realizări cu însușiri respectabile ușurând totodată evitarea jocului arbitrar, echivoc, minor.

Figurativul, atitudinea expresionistă, mâna sigură și puternică incizează suprafața de lucru, culoarea, tușa, construcția toate acestea devenind părți participative la procesul de elaborare a operei sale, părți integratoare mesajului ușurându-mi misiunea panotării, organizării în detaliu a acestei expoziții.

 

Gheorghe Andreescu
muzeograf, artist plastic, organizatorul expoziției.
 

Vă invităm să descărcați pliantul prezentării, în format PDF, de aici.