Perspectiva visului

 

Este o mediere între mine și mine, un dialog între cine sunt ziua și cine sunt noaptea.
Această colecție de fotografii este mărturia unei lupte interioare cu dezamăgirea, dar și dovada bucuriei absolutului descoperit în cele mai mici lucruri.
Expuneri duble, expuneri lungi, scoateri din focus, toate aceste tehnici fotografice vin în sprijinul formulării unui limbaj artistic personal, care vorbește despre privirea subiectivă. 
Conversia experienței umane în fotografii trebuie să fie un demers mântuitor pentru artist și trebuie să ofere o perspecivă proaspătă, nouă, privitorului. 
Comuniunea dintre artist și privitor nu poate fi completă decât prin sinceritatea absolută a actului artistic. Astfel expoziția se transformă într-o spovedanie laică, transformatoare."

Simona Andrei

Muzeul de Artă Vizuală Galați