Funcții de conducere

 

Nr. Crt Numele   Funcţia Declaraţia de avere şi de interese (PDF) 
 1 Dan Basarab NANU   Manager  
PDF icon
 2  Gabriela TOMA  Director adj. economic  
PDF icon

 

 
 
Muzeul de Artă Vizuală Galați