Funcții de conducere

Accesări: 11034

 

Nr. Crt Numele   Funcţia Declaraţia de avere şi de interese (PDF) 
 1  Dan Basarab NANU   Manager

 Declarație de avere

 Declarație de interese

 

 2  Gabriela TOMA  Director adj. economic  Declarație de avere

 Declarație de interese